Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van je bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: identiteit van de verkoper

Bon Homemade Take-Away
Ondernemingsnummer: 0654.864.123
BTW nummer: BE 0654.864.123

Contactgegevens:

Philippe Van der Linden
Lange Slachterijstraat 36
2060 Antwerpen
0472/94.06.74
ph.vanderlinden@gmail.com

Artikel 2: bestellen
Als klant van Bon Homemade Take-away kies je voor het bestellen van maaltijden op te halen bij mij thuis. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te wijzigen of te annuleren tot en met drie dagen voor het door jou gekozen afhaalmoment. De prijzen van de gerechten staan telkens op de productpagina vermeld. 

Artikel 3: prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. De prijzen van onze gerechten staan op de productpagina vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals recepten bedenken, inkopen doen, maaltijden klaarmaken en verpakken . Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. 

De klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bon Homemade Take-Away worden gecorrigeerd.

Artikel 4: opzegtermijn en herroepingsrecht
Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van drie dagen respecteert. Er is geen herroepingsrecht omdat de bestelling uit bederfelijke goederen bestaat.

Artikel 5: afhalen aan huis
Op het door jou gekozen moment kun je de bestelde maaltijd komen ophalen. Je zorgt ervoor dat de maaltijden worden afgehaald tussen 17u en 17:30u. Als je de goederen niet komt ophalen tussen deze uren, kan Bon Homemade Take-Away niet garanderen dat je de maaltijd nog kunt ophalen op een later tijdstip. Wanneer je onjuiste gegevens invoert of bestelt voor een verkeerde dag, kunnen de kosten niet op Bon Homemade Take-Away worden verhaald.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht van de maaltijd aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Bon Homemade Take-Away. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

Artikel 6: levering aan huis
De levering vindt plaats op de dag vermeld op de bestelpagina. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je zorgt ervoor dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren of op een afgesproken plaats achterlaten. Jij bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. Indien de klant onjuiste gegevens invoert, en wij de levering niet kunnen voldoen, kunnen deze kosten niet op Bon Homemade Take-Away verhaald worden.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Bon Homemade Take-Away. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

Er kan enkel geleverd worden binnen deze postcodes: 2000, 2018, 2060, 2140, 2600

Artikel 7: conformiteit en garantie
Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Bon Homemade Take-Away. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Artikel 8: vergunningen
Bon Homemade Take-Away voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Artikel 9: betaling
De betaling van jou bestelling gebeurt bij het plaatsen van de bestelling via bankkaart (bancontact). Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 10: bescherming van persoonsgegevens
De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd met Bon Homemade Take-Away contact opnemen via: ph.vanderlinden@gmail.com. Ik help je graag verder.

Artikel 11: beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bon Homemade Take-Away levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bon Homemade Take-Away kan echter niet aansprakelijk  gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je mij contacteren.

Artikel 12: overmacht
In geval van overmacht is Bon Homemade Take-Away niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen ofwel de verplichtingen opgeschort worden voor de duur van de overmacht, ofwel kan de overeenkomst definitief worden ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Bon Homemade Take-Away die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijp ik ondermeer, maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13: algemene voorzieningen
Bon Homemade Take-Away behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

Artikel 14: toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Bon Homemade Take-Away beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen.

 

Cookies

Het gebruik van cookies en andere technologieën
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om je van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die je bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die je de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is jouw toestemming niet vereist en bijgevolg verklaar je je door het loutere gebruik van de website akkoord met dit cookie statement. Voor niet-noodzakelijke cookies vraagt Bon Homemade Take-Away echter steeds je uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website. De door jouw gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Volgende gegevens worden verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Beheer van jouw cookies
Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser. In dit geval dien je er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. 

 

Contact
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden, kan je Bon Homemade Take-Away steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Lange Slachtrijstraat 36
2060 Antwerpen
0472/94.06.74

ph.vanderlinden@gmail.com